KRISTIN THOMSON, MHS, PA-C
Email: Kristin.Thomson@touro.edu
Position: Director of PA Program Manhattan